Weihnachten bei normalen Leuten: Jingle Jingle Jingle..

Weihnachten bei normalen Leuten: Jingle Jingle Jingle..

Weihnachten bei normalen Leuten:
Jingle Jingle Jingle.. 🎵🎶
Weihnachten bei Rockern:
Dengel Dengel Dengel..🎵🎶